Najznačajniji ISO certifikati

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 27001
Sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti
Information Security Management Systems

Zaštitite svoje poslovne i osjetljive informacije te povećajte konkurentnost i reputaciju svoje organizacije na tržištu jednim od najtraženijih međunarodno priznatih certifikata

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 27701
Upravljanje informacijama o privatnosti
Privacy Information Management

Zaštita privatnosti u kontekstu obrade osobno identificirajućih podataka (Personally Identifiable Information – PII) je svakodnevna društvena potreba. Sve organizacije i tvrtke u svom poslovanju svakodnevno prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju PII i osobne podatke. ISO 27701 propisuje zahtjeve i definira smjernice za učinkovitu uspostavu, implementaciju, održavanje i kontinuirano poboljšavanje Sustava upravljanja informacijama o privatnosti (Privacy Information Management System – PIMS).

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 22301 
Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja
Societal security  and Business continuity management systems

Osigurajte upravljanje kontinuitetom poslovanja bez obzira na ugroze

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 20000-1
Sustav upravljanja uslugama u informacijskim tehnologijama
Information technology — Service management system (IT SMS)

U digitalnoj transformaciji poslovanja, IT usluge postale su njegov integralni i neodvojiv dio. Upravljanje uslugama putem informacijskih tehnologija neophodno je za mjerenje učinkovitosti pruženih usluga i zadovoljstva klijenata.

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 37001
Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja
Anti-Bribery Management Systems

Povećajte transparentnost poslovanja prvim međunarodno priznatim certifikatom
u borbi protiv mita i korupcije

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 9001
Sustavi upravljanja kvalitetom
Quality Management Systems

Optimizirajte svoje poslovne procese i podignite reputaciju na tržištu najpoznatijim
međunarodno priznatim certifikatom sustava upravljanja kvalitetom

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 30414:2018
Upravljanje ljudskim resursima
Human resource management -HRM

Organizacija ili tvrtka je dobra onoliko koliko su dobri njeni ljudi. Kumulativno znanje, vještine i sposobnosti zaposlenika predstavljaju poslovni kapital organizacije ili tvrtke te dugoročno utječu na uspješnost kao i na povećanje konkurentnosti.

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 14001
Sustavi upravljanja okolišem
Environmental Management Systems

Povećajte konkurentnost na tržištu certifikatom koji je sve traženiji
kao jedan od dokaza ekološke održivosti organizacije i utjecaja na okoliš

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 45001
Sustavi upravljanja zdravljem i zaštitom na radu
Occupational Health and Safety Management Systems

Povećajte sigurnost djelatnika i pojednostavite proces zadovoljavanja zakonske obveze vezane uz zdravlje i zaštitu na radu

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

ISO 50001
Sustavi upravljanja energijom
Energy Management Systems

Smanjite troškove i unaprijedite energetsku učinkovitost organizacije te povećajte konkurentnost na međunarodnom tržištu

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

IEC 62443
Standardi industrijske kibernetičke sigurnosti
Industrial Cybersecurity Standards

Više o certifikatu pogledajte ovdje

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT