ISO 9001 Upravljanje kvalitetom

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 9001
Sustavi upravljanja kvalitetom
Quality Management Systems

Optimizirajte svoje poslovne procese i podignite reputaciju na tržištu najpoznatijim
međunarodno priznatim certifikatom sustava upravljanja kvalitetom

ISO 9001 definira smjernice i procese koje organizacije u privatnom sektoru, kao i javna uprava te jedinice lokalne i područne samouprave uvode u svoje poslovne procese kako bi njihove usluge uz sustavno poboljšanje i dizanje razine kvalitete na odgovarajući način ispunile zahtjeve svih zainteresiranih strana.

Primjeren je svim veličinama organizacija jer se odredbe i zahtjevi standarda vrlo jednostavno implementiraju u sve procese organizacije. Odredbe standarda temelje se na načelima upravljanja kvalitetom koja uključuju usmjerenost na zainteresirane strane, transparentan pregled procesa te identifikaciju rizika s preventivnim i korektivnim mjerama. U današnjem poslovnom svijetu upravljanja organizacijama u privatnom sektoru ili javnoj upravi te lokalnoj i područnoj samoupravi, standard ISO 9001 postao je nezaobilazan dio upravljanja procesima.

Implementacija i certifikacija ISO 9001 međunarodnog standarda sustava upravljanja kvalitetom ukazuje na značajnu usmjerenost cjelokupnog poslovanja organizacije ka kontinuiranom poboljšanju poslovanja i dizanju cjelokupne razine kvalitete usluga.

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA ISO 9001 + ISO 14001 organizacijama omogućava lakši pristup povlačenju sredstava iz EU fondova.

 

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT