ISO 9001 Upravljanje kvalitetom

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 9001
Sustavi upravljanja kvalitetom
Quality Management Systems

Optimizirajte svoje poslovne procese i podignite reputaciju na tržištu najpoznatijim
međunarodno priznatim certifikatom sustava upravljanja kvalitetom

ISO 9001 definira smjernice i procese koje organizacije u privatnom sektoru, kao i javna uprava te jedinice lokalne i područne samouprave uvode u svoje poslovne procese kako bi njihove usluge uz sustavno poboljšanje i dizanje razine kvalitete na odgovarajući način ispunile zahtjeve svih zainteresiranih strana.

Bolje prepoznavanje novih mogućnosti na sve konkurentnijem svjetskom tržištu svakako je usmjerenost na kvalitetu. Ono što kupac najviše pamti je kvaliteta. Nakon što je posao zaključen i realiziran, rok više nije važan, cijena se s vremenom zaboravi i ostaje jedino zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kvalitetom.

Primjeren je svim veličinama organizacija jer se odredbe i zahtjevi standarda vrlo jednostavno implementiraju u sve procese organizacije. Odredbe standarda temelje se na načelima upravljanja kvalitetom koja uključuju usmjerenost na zainteresirane strane, transparentan pregled procesa te identifikaciju rizika s preventivnim i korektivnim mjerama. U današnjem poslovnom svijetu upravljanja organizacijama u privatnom sektoru ili javnoj upravi te lokalnoj i područnoj samoupravi, standard ISO 9001 postao je nezaobilazan dio upravljanja procesima.

Implementacija i certifikacija ISO 9001 međunarodnog standarda sustava upravljanja kvalitetom ukazuje na značajnu usmjerenost cjelokupnog poslovanja organizacije ka kontinuiranom poboljšanju poslovanja i dizanju cjelokupne razine kvalitete usluga.

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA ISO 9001 + ISO 14001 organizacijama omogućava lakši pristup povlačenju sredstava iz EU fondova.

Ključne prednosti implementacije standarda:

  • analiza i procjena pozicije na tržištu, tj. pronalaženje slabih točaka
  • Odlučivanje na temelju činjenica
  • implementacija sustava kvaliteta
  • podrška razvoju i unapređenju sustava

Certifikacijom tvrtka dobiva prepoznatljiv znak na tržištu kako u svom poslovanju posebnu pozornost posvećuju kvaliteti svojih proizvoda i/ili usluga

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT