ISO 50001 Upravljanje energijom

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 50001
Sustavi upravljanja energijom
Energy Management Systems

Smanjite troškove i unaprijedite energetsku učinkovitost organizacije te povećajte konkurentnost na međunarodnom tržištu

ISO 50001 podupire organizacije u razvoju sustava i procesa da se poveća njihova energetska učinkovitost .

U namjeri da se smanje troškovi energije, i da se zaštiti okoliš, trajna primjena sustava upravljanja energijom danas je jedan od glavnih pokazatelja razvitka uspješnog poslovanja gospodarskih subjekata.

Standard pruža praktičan način za poboljšanje korištenja energije kroz razvoj sustava upravljanja energijom .

Implementacijom i certifikacijom sustava organizacije profitiraju kroz smanjenje troškova energije i investicijskih troškova, kao i konstantnom kontrolom energetske učinkovitosti .

ISO 50001 nudi sigurnu potvrdu da je organizacija primijenila uspješan sustav upravljanja energijom kao pokazatelj dioničarima, upravi, kupcima, bankama, osiguravajućim društvima i nadležnim institucijama da je učinkovito korištenje energije važan poslovni cilj organizacije .

Standard se temelji na modelu sustava upravljanja konstantnim unaprjeđenjem koji se također koristi i za druge poznate standarde kao što su ISO 9001 ili ISO 14001. Organizacijama to olakšava implementaciju sustava upravljanja energijom u njihove ukupne napore za poboljšanje kvalitete i upravljanja okolišem .

ISO 50001 kompatibilan s ISO 9001 i ISO 14001 te omogućuje organizacijama lakše upravljanje energijom.

Standard osigurava donošenje učinkovite politike upravljanja energijom, definiranje ciljeva i obaveza u podizanju energetske učinkovitosti, redovito praćenje rezultata postavljenih ciljeva te sustavno podizanje energetske učinkovitosti .

Ključne prednosti implementacije standarda :

  • Utvrđivanje i procjena područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije
  • Objektivan prikaz upotrebe i potrošnje energije
  • Implementacija sustava upravljanja energijom i kontinuirano unapređenje sustava

Certifikacijom sustava upravljanja energijom organizacije stječu konkurentsku prednost i ostvaruju značajne uštede

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT