ISO 45001 Zaštita na radu

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 45001
Sustavi upravljanja zdravljem i zaštitom na radu
Occupational Health and Safety Management Systems

Povećajte sigurnost djelatnika i pojednostavite proces zadovoljavanja zakonske obveze vezane uz zdravlje i zaštitu na radu

ISO 45001 kroz svoje mjere i odredbe pomaže organizacijama da povećaju sigurnost radnika, smanje rizike i opasnosti na radnom mjestu te poboljšaju uvjete na radnom mjestu.

ISO 45001 namijenjen je svim organizacijama koje žele poboljšati sigurnost zaposlenika, smanjiti rizike na radnom mjestu i stvoriti bolje, sigurnije uvjete rada.

Implementacijom sustava smanjuje se broj nezgoda na radu i provodi sigurnost na radu, te kao takvo direktno utječe na efikasnost poslovanja.

ISO 45001 navodi zahtjeve sustava upravljanja zdravljem i zaštite na radu. Daje smjernice za njegovu upotrebu kako bi se omogućilo organizacijama da osiguraju sigurna i zdrava radna mjesta.

Standard daje organizaciji mogućnost da kroz svoj sustav sprovede integriranje drugih aspekata zdravlja i sigurnosti, poput zdravstvenog osiguranja.

ISO 45001 ne bavi se rizicima sigurnosti proizvoda, materijalne štete ili utjecaja na okoliš, osim rizika za radnike i druge relevantne zainteresirane strane.

Standard je kompatibilan s ISO 9001 i ISO 14001. U njegove je odredbe implementirano više međunarodnih propisa koji reguliraju ovo područje kao što su konvencije i smjernice Međunarodne organizacije rada. Primjenjiv je na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu.

Ključne prednosti implementacije standarda:

  • Implementacijom sustava smanjuje se broj nezgoda i ozljeda na radu
  • Certifikacijom postižemo uključivanje djelotvornog upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u strategiju poslovanja
  • Kontinuirano poboljšavanje karakteristika sustava OH&S
  • Standard je kompatibilan s ISO 9001 i ISO 14001

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT