ISO 37001 Antikorupcijski standard

ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 9001, ISO 14001, IEC 62443, ISO 20000, ISO/IEC 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001

TÜV NORD HRVATSKA

ISO 37001
Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja
Anti-Bribery Management Systems

Povećajte transparentnost poslovanja prvim međunarodno priznatim certifikatom u borbi protiv mita i korupcije

Za usluge certificirane edukacije, provođenja analize stanja, implementacije zahtjeva standarda
i certifikacije sustava kontaktirajte nas
ovdje.


O standardu

Aktivnosti vezane uz sprječavanje koruptivnih radnji bazirane na kvalitetnom upravljanju rizicima postale su strateški cilj svake organizacije u javnoj upravi, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, pravnim osobama u kojima država ili jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju vlasničke udjele, kao i privatnom i neprofitnom sektoru.

Standard ISO 37001 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS) omogućava organizaciji uspostavljanje strukturiranih procesa u svrhu jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u poslovanju, kontinuiteta poslovanja, olakšanog usklađivanja i praćenja usklađenosti obvezujućom zakonskom regulativom i propisima iz područja borbe protiv korupcije u kontekstu sprječavanja podmićivanja te praćenje učinkovitosti cijelog sustava temeljenog na upravljanju rizicima.

ISO 37001 navodi zahtjeve i daje smjernice za implementaciju, održavanje, pregled i unaprjeđenje sustava upravljanja za suzbijanje mita.

Lokalna i područna samouprava članica EU fokusirana je na dizanje transparentnosti poslovanja i borbu protiv mita i korupcije. Međunarodni standard ISO 37001 efikasan je alat koji čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave omogućuje kontrolu nad poslovanjem nižih razina, osobito u području javne nabave.

Dva najveća problema koji iznimno utječu na percepciju osoba i organizacija, bilo da su aktivni u javnom ili privatnom sektoru su — mito i korupcija. Identifikacija procesa i situacija u oba zahvaćena sektora u kojima se najčešće nailazi na mito i korupciju nije moguća bez političke volje u javnom sektoru i uprava u privatnom poduzetništvu.

Ovaj standard predstavlja pregled efikasnih procesa i mjera ustanovljenih prema PDCA (plan-do-check-act) metodi koja podrazumijeva uspostavu procesa planiranja, implementacije, održavanja i provođenja definiranih zahtjeva standarda za suzbijanje podmićivanja.

Sustav može biti samostalan ili se može integrirati u cjelokupni sustav upravljanja. ISO 37001 primjenjiv je za sve organizacije, bilo da su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

 

Edukacija

Popis modela i razina edukacije vezanih uz ISO 37001 dostupan je ovdje.

 

Ključne prednosti implementacije standarda:

  • analiza i procjena lokacija najizloženijih riziku primanja mita
  • implementacija sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja i olakšano usklađivanje s obvezujućom nacionalnom zakonskom regulativom i propisima vezanim uz prijave nepravilnosti, primanje darova ili sukob interesa
  • podrška razvoju i unaprjeđenju sustava upravljanja u borbi protiv mita i korupcije.

 

Certifikacijom uvjerite dionike i investitore u operativnu sigurnost vaše organizacije i provođenje mjera za sprječavanje primanja mita.

Više informacija o standardu i certificiranoj edukaciji možete dobiti ovdje.

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT