ISO 37001 Antikorupcijski standard – edukacija

ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 9001, ISO 14001, IEC 62443, ISO 20000, ISO/IEC 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001

TÜV NORD HRVATSKA

Edukacija ISO 37001
Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja
Anti-Bribery Management Systems

Povećajte transparentnost poslovanja prvim međunarodno priznatim certifikatom u borbi protiv mita i korupcije

Za usluge certificirane edukacije, provođenja analize stanja, implementacije zahtjeva standarda
i certifikacije sustava kontaktirajte nas
ovdje.

 

Cilj edukacije

Osiguravanje kompetencija polaznika za kvalitetnu pripremu i provedbu te kontinuirano nadziranje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja u organizaciji te osiguravanje kompetencija za kontinuirano praćenje usklađenosti organizacije s regulatornim okvirom vezanim uz borbu protiv korupcije u kontekstu suzbijanja podmićivanja i procjene rizika.

 

Tko bi trebao sudjelovati

Sve odgovorne osobe koje su u vlastitim organizacijama zadužene za unutarnju reviziju, upravljanje i procjenu rizika, financijsko poslovanje, javnu nabavu, pravne i opće poslove te upravljanje ljudskim resursima, kao i svi oni koji žele steći potrebna znanja i certifikat stručnjaka za ISO 37001 i naučiti kako se uvodi, primjenjuje ili ocjenjuje sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS).

 

Izobrazba i osposobljavanje

APICURA i TÜV NORD Akademija polaznicima ovih edukacija omogućava izbor različitih razina stjecanja kompetencija u područjima vezanim uz suzbijanje rizika od podmićivanja bazirano na tehnikama i alatima upravljanja rizicima te unaprjeđivanje procesa.

Stjecanje TÜV NORD Group certifikata osposobljenosti iz ovih područja polazniku predstavlja dokaz posjedovanja potrebnih stručnih znanja za uspješno uvođenje i auditiranje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja ovisno o položenoj razini:

  1. Stručna znanja koja će organizaciji pomoći u uvođenju sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja sukladno standardu ISO 37001
  2. Tehnike i alate za kvalitetno upravljanje rizicima od podmićivanja i olakšano upravljanej regulatornom usklađenosti vezanom uz područje borbe protiv korupcije u kontekstu suzbijanja podmićivanja
  3. Kvalitetno provođenje nadzora, provedbu revizija sustava, kontinuirano poboljšavanje procesa te izvještavanje uprave i ostalih dionika.

 

Razine stjecanja kompetencija i moduli

Edukacijski moduli za stjecanje kompetencija stručnjaka za uvođenje i auditiranje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001 i olakšanog usklađivanja s nacionalnom zakonskom regulativom vezanom uz borbu protiv korupcije podijeljeni su na četiri razine:

  1. Osnove ISO 37001 standarda
  2. ISO 37001 Internal Auditor
  3. ISO 37001 Lead Implementer
  4. ISO 37001 Lead Auditor

Navedene edukacije dostupne su na hrvatskom, engleskom jeziku i njemačkom jeziku te u verzijama on-site (u prostorijama klijenta, APICURA-e ili TÜV NORD Adriatic) i interaktivnog e-učenja (on-line).

 

Stjecanje certifikata

Na kraju svake edukacije polaznici pišu ispit koji je uključen u cijenu edukacije. Polaznici koji su uspješno položili ispit dobivaju certifikat od TÜV NORD Adriatic / TÜV NORD Group priznat od međunarodnih institucija (TÜV NORD Certificate ili CQI/IRCA TÜV NORD Certifikate, ovisno o vrsti edukacije), dok polaznici koji nisu uspješno položili ispit dobivaju potvrdu o nazočnosti na edukaciji (TÜV NORD Certificate of Attendance) uz mogućnost ponovnog pristupanja ispitu unutar godine dana.

Više informacija o standardu i certificiranoj edukaciji možete dobiti ovdje.

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT