ISO 30414 Upravljanje ljudskim resursima

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 30414:2018
Upravljanje ljudskim resursima
Human resource management -HRM

Organizacija ili tvrtka je dobra onoliko koliko su dobri njeni ljudi. Kumulativno znanje, vještine i sposobnosti zaposlenika predstavljaju poslovni kapital organizacije ili tvrtke te dugoročno utječu na uspješnost kao i na povećanje konkurentnosti.

Međunarodni standard ISO 30414:2018 je sustav upravljanja ljudskim resursima koji definira i pruža smjernice za unutarnje i vanjsko izvještavanje o učinkovitosti ljudskog kapitala. Svrha i cilj ovog standarda je prepoznati i povećati transparentnost doprinosa ljudskog kapitala organizacije ili tvrtke u osiguravanju održivosti radne snage. Organizacija koja mjeri i ocjenjuje rezultate rada pruža cjelovitu sliku o učinkovitosti svoje radne snage.

HRM kroz svoje smjernice pomaže malim i srednjim organizacijama ili tvrtkama u prikupljanju podataka o njihovoj radnoj snazi, o njenom odabiru, načinima učinkovitog upravljanja i plaćanja radne snage u svrhu definiranja strategije sustava za upravljanje ljudskim resursima.

ISO 30414:2018 je međunarodni standard čija će implementacija u vašu organizaciju ili tvrtku omogućiti sigurnost nadogradnje i razvoja sposobnosti vaše radne snage u skladu sa svjetskim mjerilima. Također će omogućiti usporedbu visine vaših ulaganja u ljudske resurse sa postignutim rezultatima te pomoći u planiranju podizanja učinkovitosti organizacije.

Kao nadogradnja i potpora međunarodnom standardu ISO 30414: 2018, primjenjuju se pojmovi i definicije definirani u njegovim pod-standardima:

 • ISO 30400:2016 Upravljanje ljudskim resursima – vokabular – definira pojmove koji se koriste u standardima upravljanja ljudskim resursima.
 • ISO 30405:2016 Upravljanje ljudskim resursima – Smjernice za zapošljavanje – daje smjernice kako procijeniti, privući i zaposliti ljude. Fokusira se na ključne procese i prakse.
 • ISO 30408:2016 Upravljanje ljudskim resursima – Smjernice za upravljanje ljudskim resursima – daje smjernice o alatima, postupcima i praksama koje treba uspostaviti za učinkovito upravljanje ljudskim resursima unutar organizacije ili tvrtke i njegovo kontinuirano unaprjeđivanje i održavanje.
 • ISO 30409:2016 Upravljanje ljudskim resursima – Planiranje radne snage – daje smjernice i okvir za planiranje radne snage koji su prilagodljivi potrebama organizacije bez obzira na veličinu, industriju ili sektor.

Sustav je primjenjiv na sve organizacije, bez obzira na vrstu, veličinu, prirodu ili složenost poslovanja, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru ili neprofitnoj organizaciji.

Ključne prednosti implementacije standarda:

 • povećanje transparentnosti za vaše dionike;
 • mogućnost usporedbe ulaganja u ljudski kapital s troškovima;
 • strateški razvoj menadžmenta;
 • sukladnost s zakonskim propisima;
 • priznavanje vrijednosti ljudskog kapitala;
 • procjena kvalitete upravljanja svojim ljudima;
 • uspostava odgovarajuće metriku procjene strategije ljudskih resursa;
 • poboljšanje učinkovitosti organizacije ili tvrtke;
 • održavanje odgovarajuću razinu radne snage u organizaciji ili tvrtki.

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT