ISO 27001 Informacijska sigurnost

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 27001
Sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti
Information Security Management Systems

Zaštitite svoje poslovne i osjetljive informacije te povećajte konkurentnost i reputaciju svoje organizacije na tržištu jednim od najtraženijih međunarodno priznatih certifikata

ISO 27001 navodi zahtjeve za uspostavljanje, provedbu, održavanje i kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u kontekstu organizacije.

Učinkovite procese zaštite podataka i nematerijalne imovine koji podrazumijevaju i informacije o projektima, intelektualno vlasništvo, osobne podatke i druge osjetljive informacije moguće je osigurati implementiranjem standarda ISO 27001.

U modernom poslovanju uvijek postoji rizik od incidenata curenja informacija. Spremnost i sposobnost organizacije da zaštiti svoje informacije, osigura kontinuitet poslovanja i sigurnost informacijskih sustava te drugih bitnih resursa stavlja je u kategoriju pouzdanog partnera.

Sastavni dio standarda je i identifikacija cjelokupnog opsega protoka svih vrsta informacija unutar organizacije te definiranje sigurnog IT okruženja s prijedlozima za poboljšanje svih dijelova organizacije. To uključuje i cjelokupnu analizu postojećeg sustava hardverske opreme, mreže i softvera. Namijenjen je podjednako malim, srednjim i velikim organizacijama te javnoj upravi i jedinicama lokalne i područne samouprave.

Zahtjevi iz ISO 27001 su općeniti i trebaju se primjenjivati na sve organizacije, bez obzira na vrstu, veličinu ili prirodu.

Metodologija ISO 27001 standarda jedan je od alata za definiranje organizacijskih i tehničkih mjera kod usklađivanja organizacija s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, NIS, ePrivacy i druge).

Ključne prednosti implementacije standarda:

  • analiza i procjena upravljanja informacijskom sigurnošću i analiza propusta u sustavu
  • podrška razvoju procesa informacijske sigurnosti
  • implementacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u postojeće strukture i procese
  • trajna zaštita vaših podataka i podataka poslovnih procesa
  • certifikacija ISO 27001 osigurava sigurnu bazu za otvaranje IT područja poslovanja

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT