ISO 22301 Društvena sigurnost i kontinuitet poslovanja

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 22301
Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja
(Business Continuity Management system – BCM)

U modernom poslovanju mogućnost nepredviđenog prekida rada ili narušavanja normalnog odvijanja poslovnih procesa jedno je od ključnih pitanja kojim se bave odgovorne osobe u organizacijama ili tvrtkama. Odgovorno vođenje, upravljanje resursima i planiranje očuvanja kontinuiteta poslovanja u takvim situacijama povećava šanse da štete koje mogu nastati tijekom incidentnih situacija budu minimalne.

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) je prvi međunarodni standard koji u svojim zahtjevima daje upute na koji će način organizacije ili tvrtke osigurati kontinuitet poslovanja i kako izraditi planove postupanja u nepredviđenim situacijama kao što su, na primjer, pad IT sustava, poplava, potres, kibernetički napadi, gubitak stručnog kadra itd.

ISO 22301 može se implementirati u sve organizacije ili tvrtke, neovisno o njihovoj veličini ili području poslovanja. BCM se u organizaciji ili tvrtki može uspostaviti kao samostalni sustav upravljanja ili kao dio integriranog sustava upravljanja najčešće u kombinaciji sa međunarodnim standardima (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001).

BCM omogućava organizaciji učinkovit odgovor i brži oporavak od incidentnih situacija, smanjujući negativan utjecaj na zaposlenike, proizvode i poslovne procese organizacije. Standard je objedinio najbolja iskustva i prakse kako bi se organizacijama ili tvrtkama pomoglo da u slučaju incidenta učinkovito reagiraju i brzo se oporave od prekida poslovanja.

Učinkovite organizacije ili tvrtke su sposobne organizirati brzu prilagodbu nepredviđenim situacijama, svjesne su ranjivosti i manjkavosti svog sustava i imaju definirane planove kontinuiteta poslovanja.

Ključne prednosti implementacije standarda:

  • Zaštita imovine, prihoda i dobiti
  • Osiguranje kontinuiteta poslovanja
  • Povećanje konkurentnosti i ugleda organizacije ili tvrtke
  • Ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva
  • Neovisna procjena vašeg sustava i poslovnih procesa

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT