ISO 14001 Upravljanje okolišem

APICURA Business Intelligence klijentima koji svoje poslovanje žele certificirati ISO sustavima upravljanja, uz neovisno usklađivanje, omogućava i usklađivanje s europskom pravnom regulativom zaštite podataka (GDPR, ePrivacy, NIS) u sklopu same implementacije ISO standarda u poslovanje organizacija s kompletnom popratnom pravnom podrškom.

 

ISO 14001
Sustavi upravljanja okolišem
Environmental Management Systems

Povećajte konkurentnost na tržištu certifikatom koji je sve traženiji
kao jedan od dokaza ekološke održivosti organizacije i utjecaja na okoliš

ISO 14001 sustavi upravljanja okolišem, namijenjen je svim organizacijama koje žele odgovorno postupati prema okolišu i pridonijeti globalnoj ekološkoj održivosti. sprječava onečišćenje okoliša, ostvaruje učinkovito korištenje prirodnih resursa i osigurava usklađenost sa svom primjenjivom okolišnom zakonskom regulativom. Certifikacija pruža značajnu konkurentsku prednost.

Implementacijom najzastupljenijeg međunarodnog standarda u poslovni proces osigurava se odgovorno postupanje prema okolišu i smanjuje negativni utjecaj na njega te se ostvaruje jedan od osnovnih preduvjeta održivog razvoja organizacije.

S ISO 14001 certifikatom organizacija dokazuje svim klijentima, dioničarima, upravi, bankama, osiguravajućim društvima i nadležnim institucijama da je zaštita okoliša, sprječavanje onečišćenja i zaštita prirodnih resursa ozbiljan cilj organizacije.

Ekološkom odgovornosti i sustavnom načinu upravljanja ovaj standard pridonosi ekološkom stupu održivosti organizacije. Primjenjiv je na sve organizacije bez obzira na nj veličinu i djelatnost.
Razmišljajući o utjecaju na okoliš kroz sva područja poslovanja, te kontrolom sustava upravljanja okoliša vašeg poduzeća, pomoći će poboljšanju ugleda vaše organizacije. Konstantan pristup prema upravljanju okolišem važan je odgovor pri čestom mijenjanju određenih zahtjeva, a istovremeno osigurava stalnu odgovornost.

Za kontinuirano unapređenje upravljanja okolišem standard možemo koristiti u cijelosti ili jednim djelom.

Ključne prednosti implementacije standarda:
• Smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš te stvaranje kontinuiranog unapređenja zaštite okoliša
• Povećanje operativne kontrole nad ekološkim elementima vašeg poslovanja
• Stvaranje zadovoljstva kupaca razumijevanjem rizika i mogućnosti upravljanja okolišem
• Uključivanje ekoloških promišljanja u strategiju poslovanja
• Konstantno poboljšanje vašeg sustava upravljanja okolišem
• Odlična prilagodba s različitim sustavima upravljanja okolišem zbog visokog stupnja strukture

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA ISO 9001 + ISO 14001 organizacijama omogućava lakši pristup povlačenju sredstava iz EU fondova.

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.

POŠALJITE UPIT